19 december, 2016

Polarisatie

"Boer" Hendrik Koekoek (Boerenpartij, met geknepen n uitgesproken)
Bekend is zijn citaat: "ik krijg nooit geen beurt!".
**
Aan mijn zoon hoef ik niet te vragen wie dit zijn.
Maar ik prijs mij gelukkig deze twee persoonlijkheden "gekend" te hebben.
**
"De freule"  Wttewaall van Stoetwegen (CHU)

Consternatie was er vijftig jaar geleden ook.

Koekoek:
Hij beschuldigde VVD-Kamerlid Hadders ervan in de Tweede Wereldoorlog Engelse piloten te hebben verraden.
De Kamer nam op 12 oktober 1966 een motie aan tegen Koekoek waarin hem werd verboden deze uitspraken te herhalen in de Kamer.
In 1966 spande zijn Haya van Someren (VVD) een  kort geding tegen hem aan, omdat Koekoek in het openbaar beweerd had dat zij deel had uitgemaakt van een nationaalsocialistisch organisatie.
De rechter verbood hem om deze beschuldiging in het openbaar te herhalen.

Jkvr.Mr. Ch.W.I. (Bob) Wttewaal van Stoetwegen:
In een nachtelijk Kamerdebat op 26 november 1970 met veel verwarrende moties en tegenmoties stemde zij per ongeluk verkeerd.
Ze stelde voor de zitting te beëindigen, waarbij zij de legendarische woorden
"...dit is gekkenwerk!!"
uitsprak.

We klagen over versnippering in de politiek, maar ik lag me vannacht te bedenken dat dat vijftig jaar geleden ook zo was.

Dit werd de Tweede Kamer na de verkiezingen van 1967,:


Oei, tel de zetels van KVP, ARP en CHU eens op....69.
Het CDA staat nu op 15 in de peilingen.

Later kwamen er nog DS'70, PPR, CP/CD, NMP.....bij, die ook weer opgingen in andere partijen of gewoon verdwenen.

Nederland heeft altijd coalitie kabinetten gekend. Er moe(s)ten compromissen gesloten worden.
Dat past(te) bij de tolerante aard van ons land.
In 1973 bestond het kabinet Den Uyl uit bewindslieden van PvdA, KVP, ARP, PPR en D'66.

Ik maak mij dus niet zo heel erg veel zorgen over die splinters.
Ze zijn nu even pijnlijk omdat het er veel zijn en er de hele tijd aan gepeuterd wordt.
Echter, de meeste verdwijnen.

VVD en PvdA mogen dan trots zijn dat ze de rit hebben uitgezeten, het was ze niet gelukt zonder D66, CDA, CU en SGP.

Maar van enige dankbaarheid verwacht ik deze verkiezingscampagne niets.
Rutte neemt nu de taal van Wilders al over. En dat klinkt heel onecht.
Nep!

Ik vertrouw Mark Rutte helemaal niet meer.
Eerst luchtig doen over het Oekraïne referendum. Dan schrikken van de uitslag en die toch serieus nemen. Vervolgens de boel rekken en nu, na 250 dagen, weer terugkrabbelen."

Zijn "sorry" in augustus was schijn.

Het geeft eens te meer aan hoe arrogant hij is.
Rutte gaat hier zeker op afgerekend worden. Er zullen meer referenda komen in de toekomst. Het volk wil gehoord worden.

Het wordt een venijnige campagne.

De tolerantie gaat op in kolkende woede.
******

Geen opmerkingen: