18 juni, 2018

Van Heeg naar Hindeloopen


Leeuwarden is dit jaar culturele hoofdstad en dus moeten er zo nodig kunstwerken geplaatst worden daar waar ze nou juist niet geplaatst moeten worden.


Geen opmerkingen: