12 juli, 2018

Terugroepactie ValsartanZo, dit kan naar chemisch afval.

Ik stond gisteren in de rij bij de apotheek toen ik de apotheker tegen een klant hoorde zeggen:
"U heeft via de media wel vernomen wat er met de Valsartan aan de hand is?"

Mijn bloeddruk steeg ter plekke en alle alarmbellen sloegen aan.

Dus toen ik aan de beurt was wilde ik mij graag laten voorlichten. Er was nou niet echt landelijk ruchtbaarheid aan gegeven.
"Om geen paniek te veroorzaken," volgens de apotheker.

Handig in vakantietijd.
Gelukkig ben ik nog in staat alert te reageren.

Mijn huisarts is met vakantie en dus moest ik aan de assistente van een waarnemend arts uitleggen dat het misschien toch wel een goed idee was om over te stappen naar een andere middel. Dat gold ook voor mijn echtgenoot.

Veel gedoe, maar wat mij vooral irriteert is de laksheid van de overheid en mijn ziektekostenverzekering.

Zoek het lekker maar zelf uit, mevrouw.

Een van de welvarendste landen van de wereld laat ons vervuilde medicijnen uit China slikken.

Dit is dus wat er kan gebeuren wanneer overheid en zorgverzekeringen de gezondheidszorg uitknijpen. Patiënten zijn er de dupe van.

Mocht u dit middel slikken of een medicijn waarin Valsartan verwerkt is (dus bijvoorbeeld Co-Diovan), raadpleeg dan uw arts cq. apotheek.


Beter voorkomen dan genezen.
*****

Geen opmerkingen: