21 december, 2007

Kunstje geflikt

ABN*Amro heeft vlak voor de overname haar kunst voor de neus van het Consortium weggesluisd. Weer zo'n boevenstreek van Groenink.
In oktober, vlak voor de bank door het consortium (Fortis, Santander, Royal Bank of Scotland) werd overgenomen, ging de die collectie van de bank – in totaal zo'n 16 duizend stuks, waaronder kostbare werken van onder meer Constant, Karel Appel en Marlene Dumas – over in handen van ABN Amro Kunst Stichting, met Groenink zelf als nieuwe voorzitter.

Hij staat met zijn kwajongenskop in het kerstnummer van Elsevier. Zogenaamd doet hij daar een doekje open. Dat valt erg mee. Ja, het doet hem pijn dat het is gelopen zoals het is gelopen.
Zo had hij het niet gewild. Barclays had het moeten zijn.

Ach en Wellink is ook roomser dan de paus. Hij wilde wel, maar deed het niet. Ingrijpen!!
Bang voor zijn eigen hachje??

Het is nu blijkbaar de tijd om de vuile was buiten te hangen. Zo beklaagt de voormalig CEO van AAB zich over het feit dat Balkenende zich destijds niet wilde mengen in het overleg tussen ING en AAB. Hij had te hulp moeten schieten.
De premier noemt dat straatje schoonvegen.

Het is allemaal as as. En as is verbrande turf.
Het is achteraf gepraat. We hebben er niets meer aan. Het is een bende.
Het aandeel Fortis is dusdanig gezakt en hoe het met de planning staat is voor iedereen een raadsel. We wachten af en kijken uit naar het volgende schandaaltje.

Geen opmerkingen: