04 december, 2006

Opmerkelijk

Zonder nu meteen een negatief oordeel over André Rouvoet te vellen, heb ik mijn mening wel wat bijgesteld na het lezen van onderstaand artikel. Met bijgestelde mening bedoel ik: wat is nu de ware intentie van Rouvoet, waar staat hij precies?

André Rouvoet (CU) beveelt ondemocratisch boek aan.
door Koert van der Velde (Trouw, de verdieping)

André Rouvoet van de Christenunie beveelt een boek aan dat niet veel op heeft met democratie. God sluit even graag een verbond met een dictator.
Christenen moeten zich wapenen voor het komende einde der tijden. Hun belangrijkste wapen: gebed. Ze moeten God bij zijn strijd tijdens ’de oogst van de volken’ helpen. Wat en hoe die volkeren volgens God zijn, meldt ’De volken geroepen’ van Pieter Bos. Zijn boek wordt als ’verrassend en vernieuwend’ aanbevolen door André Rouvoet, leider van de ChristenUnie.
Zendeling Bos heeft weinig op met democratie. „Wij zijn sterk vervreemd van Gods werkelijkheid en zijn manier van handelen, via verbonden. Maar God, de Gemeente, het huwelijk en Jezus’ komende koningschap zijn niet democratisch.’’
Ligt de democratische gedachte dan niet toch heel dicht bij onze christelijke harten, vraagt Bos retorisch. Antwoord: God sluit verbonden met de volken „waarbij van de uitverkoren partij absolute onderwerping wordt gevraagd. Gods verbond met de volken is niet democratisch.’’
Rouvoet schrijft op de achterflap dat Bos’ boek „niet alleen een uitdaging is voor de christelijke politiek, maar hopelijk ook vele individuele christenen én de christelijke gemeente zal prikkelen zich op haar actuele roeping in de samenleving te bezinnen.’’
God heeft volgens Bos geen boodschap aan democratie. „Hij zal geen centimeter toegeven aan onze democratische middelmatigheid en compromissen.’’
Voor Rouvoet, die op 25 oktober het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nam, komt de boodschap van Bos precies op het juiste moment, schrijft hij. „Terwijl in het Nederlandse politieke debat de publieke betekenis van een levend geloof meer dan ooit onder vuur ligt, biedt Pieter Bos een verrassende en vernieuwende visie op het klassieke thema van kerk en staat.’’
Volgens Bos werkt God samen met volken waarmee hij een verbond heeft gesloten – hij noemt naast Israël onder andere Nederland, de Verenigde Staten, Rusland, Noorwegen, Engeland en Brazilië. „Satan haat alle verbondspartners en richt hierop zijn agressie, zegt Bos, en hij beschrijft de belangrijke ’valse verbonden van de eenentwintigste eeuw’. De meest agressieve ’anti-verbonden’ worden volgens hem gevormd door de vrijmetselarij en de islam, dat hij ’een cultureel onderdrukkend systeem’ noemt.
Nederland kan dan wel een verbondsland zijn, toch heeft de Satan er vrij spel. Wanneer nationale wetgeving ’gruwelen bevat zoals echtscheiding’ is dat een verbond met de Satan. „Blijkbaar is Satan vastbesloten Gods nieuwe verbond met alle volken te blokkeren.’’ Bos noemt enkele ’proefpolders’ van God, zoals de straatarme en corrupte Afrikaanse landen Benin, Oeganda en Zambia, waar hij meer van ’het koninkrijk van God’ ziet dan in het verloederde Nederland waar men topless zont.
Is Bos daadwerkelijk tegen de democratie? Desgevraagd zegt hij: „Er zijn allerlei andere regeringsmodellen mogelijk waarin God de plaats krijgt die hem toekomt. In Zambia had je bijvoorbeeld een staatsbestel dat alleen in naam democratisch was, maar waarin de macht in feite bij één man lag. Maar die man had wel een verbond met God gesloten. Zo ontstond er een directe God-staat-relatie. Dat is te verkiezen boven een democratie waarin niet naar God wordt geluisterd.’’
André Rouvoet zegt desgevraagd dat hij op de achterflap alleen een ’heel globale aanbeveling’ heeft geschreven. „En op de presentatie heb ik mijn schroom over de concreetheid waarmee hij over de verschillende volken spreekt, uitgesproken.” Dat de opmerkingen van Bos over democratie niet erg concreet zijn, maar eerder principieel, erkent Rouvoet. „Maar ik kende Bos al langer, en ik vind wat hij zegt interessant. Daarom heb ik dat boek toch aanbevolen. Maar natuurlijk ben ik een democraat. Anders zat ik niet in de Tweede Kamer.”
Het boek van Bos wil een theologische basis bieden voor ’geestelijke oorlogvoering’. Hiermee inspireert Bos orthodoxe en evangelische gebedsgroepjes in heel Nederland die bidden tegen homobars, coffeeshops, vrijmetselaarsloges en new agecentra (zie www.stadsgebed.nl).
Zo voeren ze oorlog mét God tegen de duivel. Die strijden beiden op aarde om de zielen van mensen.
Het klinkt allemaal nogal militaristisch. Bos heeft het over de ’terreingesteldheid’ van het ’geestelijk slagveld’ waar de Satan zich met vloeken, occultisme en homoseksualiteit doet gelden. Belangrijkste wapen: het gebed.
Dat is geen vrijblijvende hobby, maar hoogst urgent. In de nabije toekomst zal de eindtijd aanbreken, weet Bos op grond van het bijbelboek Openbaring. „Bij de vijfde bazuin pijnigen schorpioenen de ongelovigen zodat ze willen sterven, maar’’, voegt Bos er schalks aan toe, „er is dan geen euthanasie.’’

Zeg niet tegen katholiek dat die Maria Satan is
Volgens zendeling Pieter Bos gaat onder Maria als Koningin des Hemels de duivel zelf schuil. Ze is ’demonisch’ en ’corrupt’ en maakt zich meester van de Verenigde Naties. Bos’ fundamentalistische weerzin tegen de VN leeft zeer onder Amerikaanse evangelicalen.
De oprukkende Maria-liefde „doordringt alle systemen. Ook evangelische en charismatische kringen zijn er niet vrij van.”
Bos ontraadt protestanten ’sterk’ over Maria te spreken met katholieken en orthodoxen. Die hebben hun leven vaak ’gewijd’ aan Maria.

1 opmerking:

Kaatje zei

Inderdaad opmerkelijk. Een tijdje terug alweer ben ik deze op het internet
tegengekomen.
http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/136/28/
Daar deed ene Frank al onderzoek naar de eindtijdsvoorspelling(en). Behoorlijk
interessant vond ik het.
Te meer daar het een inkijkje geeft, zonder geloofsboeken te lezen, hoe
verschillende geloven zich opmaken voor die voorspelde eindtijd.

Zo is er ook een boek: " Survive 2012" van Robert Bast.
Is online te vinden, voor een ieder te lezen, gratis.

En het boek: " De laatste bazuin"

Dan is er ook nog een Texe Marrs "project L.U.C.I.D"
http://www.xs4all.nl/~fp602/lucid.doc
(Word-document)
Weet even niet meer zogauw wat dat betekent, stond bij de vorige linkjes over de
eindtijd. Heb er dus maar bijgezet, zal er ongetwijfeld mee te maken hebben en
interessant zijn, anders had ik het niet opgeschreven.

En weet je wat ik ondertussen van dat hele geloofsgedoe vind? Ik krijg er de
kriebels van! Zelfs Jezus was niet zó fanatiek als wat ik nu lees hier van die Bos.
Nu is zelfs de moeder van Jezus blijkbaar hé-le-maal fout. Griezelig........


Plaats je deze onder je stuk? ..........Dank!

Fijne avond nog!!

XXKaatje.