09 juni, 2007

Weer alarm

Het fenomeen weeralarm wordt met
regelmaat afgegeven. Nu blijkt het - vooral in het zuiden - noodweer geweest te zijn. Er zijn slachtoffers te betreuren.
Hier in Rotterdam viel het wel mee. Een verfrissende onweersbui, die we ruim van te voren aan zagen komen, hield ons een uurtje indoors. Niets bijzonders.
Wanneer er een weeralarm wordt afgegeven, is dat meestal nogal vaag. Voor welke gebieden geldt het? Wat voor weer kunnen we verwachten? Wat moeten we doen? Is het een zoveel extremer weertype dan voorheen? Wordt er ook een weeralarm afgegeven bij een hittegolf, waarbij wellicht nóg meer - vooral oudere - slachtoffers vallen?

In de V.S. kennen ze weatheralerts, maar dan heel locaal. Daar heeft iedere plaats zijn eigen tv-station dat door ALLE programma's heen - d.m.v. een doorlopende tekst onder of boven in het beeld - een alert afgeeft.
Alle Amerikanen hebben sowieso, ongeacht of ze kijken, de televisie aan staan. In eerste instantie schrik je je kapot wanneer er een sirene gaat loeien. Ik herinner mij onze eerste ervaring: we renden door het huis om te kijken of er ergens brand was. We dachten dat the fire-alarm af was gegaan. Ik belde meteen mijn vriendin Jill die mij geruststellend uitlegde dat er een weatheralert werd afgegeven. Maar ook the weatheralert moest ik met een korrel zout nemen. Onze golfafspraak, diezelfde middag, kon gewoon doorgaan. De bui dreef over.

Jacob heeft meermalen profijt gehad van een weatheralert. Voor tornado's die 's zomers om de haverklap woeden, wordt bijtijds gewaarschuwd. Hij is niet voor niets regelmatig de kelder ingevlucht.

Daarom vind ik the weatheralert of weeralarm, zoals in de V.S. toegepast, uitstekend. Locale weersontwikkelingen afgeven heeft heel wat meer zin dan de altijd vage KNMI-voorspellingen.
Hier kan het altijd vriezen of dooien.

Geen opmerkingen: