18 juni, 2009

Signalen

*****************************
Wie een kick krijgt van klachten, onder andere over onze radio/televisie/telefoon/internetprovider, moet het desbetreffende label aanklikken. Ik heb mijn hart meerdere keren gelucht: te weten op 21-4-2008, 6-11-2008 en 16-5-2009.

Inmiddels drie weken geleden heb ik weer energie en geduld verzameld om Tele 2 te bellen. Zowel televisie en internet vielen avond na avond uit.

P. had in januari een goedwillende medewerkster van de technische dienst gesproken, die hem een referentienummer had gegeven.

Toen ik de - slecht functionerende - helpdesk/ klantenservice voor de honderd-zoveelste-keer aan de telefoon had, zette ik deze troef (het referentienummer) in.

Het werkte. Ik werd vrijwel direct doorgeschakeld naar de technische dienst.
Daar zitten mensen die weten hoe een televisie, telefoon en computer eruitzien.

Een bereidwillige dame onderkende ons probleem direct.
'Het is absoluut niet goed. We krijgen hier verkeerde signalen binnen. Er moet echt een technische man aan te pas komen.'
'Ja, maar daar gaat weer twee weken overheen,' jammerde ik.
'Nee, daar ga ik direct werk van maken,' was haar antwoord.

En ze voegde de daad bij het woord.

Twee dagen later, om half negen 's ochtends, stond de technische man voor mijn deur. Ik trakteerde hem op koffie. Hij constateerde dat wij nauwelijks signalen ontvingen.
Dat beaamde ik.

De fout zou door de installateur gemaakt zijn en was makkelijk te verhelpen. De splitter werd verwijderd en kabeltjes aan elkaar verbonden.

Mijn cynische opmerking dat de klantenservice van Tele 2 ook heel traag mijn signalen oppikte, begreep hij direct.
Tele 2 draagt de kosten en daar is geen discussie over mogelijk.

Alles functioneerde en functioneert nog steeds.

Snel afkloppen...........

Geen opmerkingen: